Få tilgang til medisinsk ekspertise og topp rangerte sykehus ved kritisk sykdom

Dersom du rammes av en kritisk sykdom er det avgjørende at du får rett diagnose og får den beste behandlingen.
Med Best Doctors vil din diagnose bli kvalitetssikret av medisinske spesialister, samt at du vil få tilgang til den beste tilgjengelige behandlingen utenfor Norge.

Hva dekker programmet?

Best Doctors vil administrere hele behandlingsløpet, hvor alle kostnader dekkes opp til 20 millioner kroner.
Forsikringen dekker kostnader til reise, losji, behandling, opphold, hjemreise og hjelpemidler.
Programmet dekker utgiftene for en ledsager ved reise utenlands, og for begge foreldrene ved behandling av barn. Det betales ingen egenandel.

Hvilke medisinske behandlinger omfatter programmet?
 • Kreftbehandling
 • Koronarkarkirurgi
 • Bytte eller reparasjon av hjerteklaff
 • Nevrokirurgi
 • Organtransplantasjon
 • Benmargstransplantasjon
Hvem kan kjøpe programmet?

Best Doctors kan kjøpes av deg mellom 18 og 64 år, og fornyes helt frem til fylte 85 år.

Familiedekning omfatter deg -din ektefelle/ samboer / partner og eventuelt barn opp til 18 år.
Et enkelt helseerklæringsskjema må fylles ut av de som søker.
For grupper over 25 personer gjelder det en forenklet prosess.

 

Egenandel

Forsikringen gjelder uten betaling av egenandel.

Best Doctors Internasjonalt program for kritisk sykdom

Hva koster forsikringen

 Enkelt person

 

Pris pr. mnd.

 • 18-24 år 135 kr
 • 25-29 år 145 kr
 • 30-34 år 155 kr
 • 35-39 år 175 kr
 • 40-44 år 190 kr
 • 45-49 år 205 kr
 • 50-54 år 225 kr
 • 55-59 år 245 kr
 • 60-64 år 260 kr
 • 65-85 år 405 kr

Familie

Omfatter deg -din ektefelle/ samboer / partner (uavhengig av alder under forutsetning av at søker ikke hadde fylt 65 år på tegningstidspunktet) og eventuelt barn* opp til 18 år

Pris pr. mnd.

 • Par 295 kr
 • Enslig med barn 340 kr
 • Familie 445 kr

*) med barn menes:

Ugift barn av forsikringstakeren eller forsikringstakerens partner (herunder barn utenfor ekteskapet, stebarn og barn som er lovlig adoptert), som ved tegning av forsikringen ikke har fylt 18 år, og som forsikringstakeren eller forsikringstakerens partner forsørger og har omsorg for.
Som barn regnes også den som ved tegning av forsikringen har fylt 18, men ikke 35 år, og som ellers oppfyller definisjonen ovenfor samt studerer på heltid.

Her bestiller du

Har du spørsmål?

Ring oss
Jeg ønsker å bli kontaktet angående Best Doctors
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

TaxiForsikring AS i samarbeid med NUA